Opvoedhulp

Als ouder kan het zijn dat je het even niet meer weet. Bijvoorbeeld doordat je kind gedrag vertoont waar je je niet goed raad mee weet, zoals: niet willen doorslapen, niet willen eten of drinken, moeite hebben met vrienden maken, niet zindelijk willen worden, (faal)angstig gedrag vertonen, agressief gedrag vertonen en niet willen luisteren. 
Belangrijk is om te weten dat alle ouders met opvoedvragen zitten. Het is dus heel normaal als je het even niet weet! Het kan wel zijn dat je het fijn zou vinden om er met iemand over te praten. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing voor het gedrag. Meestal volstaan een aantal adviezen/tips en/of aanpassingen om het gedrag snel te laten veranderen. 

Wat ik voor jou kan betekenen: 
Op een laagdrempelige manier kan ik van adviezen en tips voorzien. Hierbij houd ik rekening met jouw opvoedingsstijl. Samen zorgen we ervoor dat de opvoeding weer aansluit bij de behoeften van jouw kind. Denken in mogelijkheden is hierbij mijn motto. 

Ontwikkeling kinderen 0-19 jaar; 'normale' problemen en ernstige problemen

De afbeelding hierboven geeft een overzicht van de 'normale' problemen en de meer ernstige problemen bij kinderen en jongeren. Zo krijg je een beter idee of het gedrag van jouw kind 'normaal' is of mogelijk ernstiger dan gedacht.