Coaching

Het kan zijn dat je even bent vastgelopen en niet meer goed weet hoe je verder moet. Of dat je een specifieke hulpvraag hebt, omdat je ergens mee zit. Ik kan je dan helpen door middel van coaching! Coaching wil zeggen dat wij samen aan de slag gaan om jouw gestelde doel te behalen. Ik kan je op verschillende gebieden coachen en heb hieronder twee voorbeelden uitgewerkt. Mocht je een vraag hebben, neem gerust contact met mij op!

Leren omgaan met ADHD

ADHD is de afkoring voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een neurobiologische stoornis. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan in het werkgeheugen, de aandacht, het organiseren, plannen, afmaken van taken, reageren op prikkels, flexibel kunnen zijn, het opvolgen van instructies het afremmen van reacties en het aansturen van de motoriek. Dit komt doordat de executieve functies niet goed functioneren. Hierdoor kan het dus zijn dat je het lastig vindt om je schoolwerk te plannen, je moeilijk kan richten op een prikkel en je eerst iets doet voor je erover nadenkt. 

Een subtype van ADHD is ADD (Attention Deficit Disorder), een aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit. Gedrag wat kenmerkend is voor ADD is: een laag energieniveau, aandachts- en concentratieproblemen, verveling, teruggetrokkenheid, lage motivatie, vergeetachtigheid, moeite met organiseren en vermijding van inspannende taken. Deze kinderen worden in de volksmond ook wel ‘Alle Dagen Dromerig’ genoemd. Voor kinderen met ADD geldt ook dat zij minder goed functionerende executieve functies hebben.  

Wat ik voor jou kan betekenen
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die reeds gediagnosticeerd zijn en graag willen leren omgaan met hun AD(H)D kunnen terecht bij mij. Door middel van opdrachten zullen wij samen aan de gang gaan om jou te leren omgaan met AD(H)D. Een voorbeeld hiervan is de ‘stop-denk-doe’-methode. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf invulling te geven aan jouw coachingsproces. 

Je faalangst te lijf!

 Ieder mens heeft een bepaalde spanning wanneer hij of zij een prestatie moet leveren. Dit noemen we gezonde spanning of positieve faalangst. Het kan zo zijn dat je een conflict hebt tussen je denken, voelen en doen. Hierdoor ontstaan spannings- en angstgevoelens waardoor je juist slechter presteert. Hierdoor zou het kunnen dat je dichtslaat, buikpijn krijgt, gaat hyperventileren of kunt je niet meer goed concentreren. 
Faalangst krijg je doordat je verkeerde gedachten denkt. Door deze gedachten maak je jezelf bang. 
Daarnaast registreren mensen met faalangst negatieve opmerkingen beter dan positieve, omdat de negatieve gedachten vaak beter passen bij hun eigen negatieve zelfbeeld. Ze verwijten zichzelf van alles en vergeten te kijken naar de dingen die wel lukken en goed gaan. 


Drie soorten faalangst 

-        Cognitief: faalangst voor taken op school, zoals: toetsen en schrijven van verslagen/scriptie. Je hebt allemaal negatieve gedachten over jezelf. Je denkt bijvoorbeeld dat je het toch nooit kan of dat je vast weer een black-out krijgt. De angst voor de taak kan het denken volledig beheersen. Daarnaast zorgt de adrenaline ervoor dat je tijdens de test niks meer weet. Wanneer de adrenaline afneemt (vaak na de test) weet je opeens alle antwoorden weer. 

-        Sociaal: faalangst voor sociale taken, zoals: spreken in het openbaar of nieuwe contacten maken. 

-        Motorisch: faalangst voor taken waarbij je moet bewegen zoals bijvoorbeeld gym. Hierdoor kan het zo zijn dat de angst je blokkeert om te handelen. 

Kenmerken van faalangst kunnen zijn: zweten, rode kleur, vaak naar de wc moeten, hoofdpijn, darmklachten, chaotisch te werk gaan, teveel op details focussen tijdens het leren, veel tijd in een opdracht steken, weinig tijd hebben voor leuke dingen en het succes dat je boekt buiten jezelf leggen. 


Wat ik voor jou kan betekenen
Samen kunnen wij gaan werken om jouw negatieve gedachten om te buigen naar helpende gedachten. Daarnaast kan ik jou handvatten aanreiken zodat jij je faalangstige gedachten kwijtraakt.